MENU

ศนูย์บริการนกัทอ่งเที่ยวฮิระอิซุมิ

เบอร์โทรศทั พ์ 0191-46-2011

มิจิโนะกุฮิระอิซุมิ บริการด้วยใจ ในการต้อนรับทุกท่านที่มาเยือน

ฮิระอิซุมิเรสเฮ้าส์

ประกอบด้วย ร้านอาหาร ศูนย์อาหารมง ร้านอาหารสาหรับลูกค้าที่มาเป็นกลุ่ม อาคารมรดกทางด้านวัฒนธรรมฮิระอิซูมิ

Hiraizumi Resthouse

ฮิระอิซูมิเรสเฮ้าส์ เป็นสถานที่อานวยความสะดวกนักท่องเที่ยว ที่ตั้งอยู่บริเวณหน้าทางเข้ามรดกโลกชูซอนจิ โดยสามารถรับประทานอาหาร และซื้อของฝากได้
จากการจัดอันดับโดยหนังสือพิมพ์ด้านการท่องเที่ยว (สถานที่ท่องเที่ยว และที่อานวยความสะดวกได้รับการคัดเลือกจากผู้เชี่ยวชาญ ร้อยอันดับ) จากทั่วประเทศได้ถูกเลือกให้เป็นอันดับที่ 3

Group Menu

จ.อิวาเตะ นิชิอิไวกุน ฮิระอิซุมิโจว ฮิระอิซุมิ อาซะ ซากาชิตะ10 -7〔แผนที่〕
เบอร์โทรศัทพ์ 0191-46-2011 เบอร์แฟกซ์ 0191-46-2088
※เปิดให้บริการทุกวัน ไม่มีวันหยุดตลอดปี (ช่วงธ.ค. ถึงมี.ค. ไม่ได้กาหนดวันหยุดแน่นอน)

สิ่งอำนวยความสะดวก การบริหารจัดการ

ร้านขายของฝาก

ของฝากของฮิระอิซูมิเรสเฮ้าส์ เป็นที่รวบรวมของฝากที่มีชื่อมากที่สุดที่ภูมิใจ ทั้งรูปร่างและคุณภาพ ของที่ผลิต ภายในจ.อิวาเตะ โดยของฝากของฮิระอิซุมิเป็นหลัก และยังมีของดังของทางเขตโทโฮคุ และจ.อิวาเตะ ได้ถูกเตรียมไว้รอต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกท่าน

tax_free

ของฝากของฮิระอิซุมิเรสเฮ้าส์นั้น สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติแล้ว เป็นร้านสินค้าปลอดภาษีอีกด้วย

ร้านของฝากยอดนิยม อันดับ3

 1. ร้านขนมซาซากิ
  เซมเป้สามสี

 2. ร้านขนมไซโต้
  คาโมเมะโนะทามาโงะ

 3. มัสซึเอโด
  บ๊วยของทะมุระ

สินค้าแฮนด์เมดพื้นเมือง

สินค้าพวกเครื่องไม้

สินค้า และอื่นๆ

ขนม

เหล้า และเครื่องดื่ม

ศูนย์อาหารมง
ศนู ย์อาหารมง

ถึงจะเป็นแหล่งสถานที่ท่องเที่ยวก็สามารถรับประทานอาหารอร่อยได้ในราคาย่อมเยาว์ นี่เป็นแนวคิดที่ทาให้เปิดศูนย์อาหารมงขึ้นมา
สาหรับท่านที่พาครอบครัวมา ก็สามารถที่จะค่อยๆ พักผ่อน โดยไม่ต้องเร่งรีบ เพราะได้จัดเตรียมเก้าอี้โซฟาไว้คอยต้อนรับอีกด้วย

เวลาเปิดให้บริการ
9:30 ถึง 17:00(ธค.ถึง มีค. 16:00)

เมนูยอดนิยม

 1. 1. เบงเคจิคะระโมจิ

 2. 2. อิตาเตะโซะบะ

 3. 3. ฮักกินตงยากิเทโชคุ

Food Menu

อาคารมรดกทางวัฒนธรรมฮิระอิซุมิ

ฟูจิวาระแห่งโอชูได้เป็นศูนย์กลางของความรุ่งเรืองอยู่ประมาณ 100 ปี จากยุคโจมงถึงโชวะได้มีการเก็บรักษาสมบัติที่สาคัญทางโบราณคดีไว้ โดยจัดแสดงเรื่องราวประวัติศาสตร์ของฮิระอิซุมิผ่านทางภาพยนต์ รูปถ่าย และแบบจาลอง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้มีผู้ที่ทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของฮิระอิซุมิ ศาสตราจารย์เกียรติคุณฟูจิชิมะ ไกจิโร่ ได้บูรณะแผนภาพของยุคที่รุ่งเรืองและบูรณะแบบจำลองต่างๆ ทำให้สามารถมองภาพความสูญเสียในอดีตของประวัติศาสตร์ของฮิระอิซุมิได้อย่างเห็นภาพมากขึ้น

เวลาเปิดให้บริการ
9.00 ถึง 16.00 ช่วงธค.ถึงมีค. ปิดให้บริการ
ค่าเข้าชม
ผู้ใหญ่ 310 เยน มัธยมศึกษาตอนปลาย 150เยน มัธยมศึกษาตอนต้นและประถมศึกษา 100 เยน
เข้าชมเป็นกลุ่มคณะมีส่วนลด

แบบจาลองของวัดโมสึจิ

มุมมรดกทางวัฒนธรรมฮิระอิซุมิ

แบบจาลองการบูรณะของชูซอนจินิไกไดโดะ

ถนนหลวงสายโทโฮคุ บริเวณจดุ ให้บริการของมาเอะซาวะ (ขาลง)Maesawa Service Area

ถ้ากล่าวถึงมาเอะซาวะ ก็คงต้องนึกถึง(เนื้อวัวมาเอะซาวะกิว) ที่ได้รับเลือกให้เป็นเนื้อวัวอันดับหนึ่งของญี่ปุ่นมาหลายครั้ง ที่ร้านมีทั้งส่วนของร้านอาหาร มุมของว่าง และกิวจัง เป็นต้น ซึ่งไม่ว่าจะเป็นมุมไหนก็มีของอร่อยที่ทาจากเนื้อมาเอะซาวะให้ท่านได้ลิ้มลอง
นอกจากนี้ ไม่เพียงแต่ภายในจ.อิวาเตะเท่านั้น ยังมีของมีชื่อของจังหวัดใกล้เคียง ก็ยังมีให้เลือกชมได้อีกด้วย

029-4206 จ.อิวาเตะ โอชูชิ มาเอะซาวะกุ อาซะโยกะโมริ 27-6〔แผนที่〕
เบอร์โทรศัทพ์ 0197-56-2715
HP : http://www.driveplaza.com/
sapa/1040/1040301/2/

ร้านอาหาร

เป็นร้านอาหารที่ถูกออกแบบให้สว่าง โล่ง โปร่งสบาย
มีเมนูที่ทุกท่านชื่นชอบ โดยใช้วัตถุดิบของท้องถิ่นเช่นเนื้อวัวมาเอะซาวะที่ขึ้นชื่อ

เวลาเปิดให้บริการ 7:00 ถึง 21:00

มุมของว่าง

เป็นของฝากที่ เกิดมาจากแนวคิดว่า ไม่ว่าท่านที่ไม่ค่อยมีเวลาก็สามารถทานของอร่อยได้

เวลาเปิดให้บริการตลอด 24 ชม.

มุมซื้อนากลับบ้าน (กิวจัง)

เนื้อวัวมาเอะซาวะ ที่ถูกรับเลือกให้เป็นเนื้ออันดับหนึ่งของญี่ปุ่นหลายครั้ง ทางร้านได้มาทาเป็นสเต๊ก (เนื้อวัวเกรดพิเศษใส่ไม้ย่างกับต้นหอม) ที่เป็นอาหารที่ชื่นชอบของผู้ใหญ่ และยังมีไอศครีมและของหวานไว้คอยบริการ

เวลาเปิดให้บริการ 8:00 ถึง 17:00

ร้านขายสินค้า

ไม่เพียงแต่จาหน่ายของดังของอาเภอโอชู และภายในจ.อิวาเตะเท่านั้น ยังมีของฝากที่ขึ้นชื่อของที่อื่นๆ อีกด้วย อยากให้ท่านของเข้าไปชมดูซักครั้ง

เวลาเปิดให้บริการ ตลอด 24ชม.

tax_free
ร้านค้าบริเวณจุดให้บริการของมาเอะซาวะ (ขาลง)นั้น สาหรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ สินค้าปลอดภาษี

ฮิระอิซูมิเรสเฮ้าส์Tourism Spot

ชูซอนจิ

จากฮิระอิซุมิเรสเฮ้าส์ โดยรถยนต์ ใช้เวลา 11 นาที
〔แผนที่〕
The temple was founded by Jikaku Daishi in 850. Later, Kiyohira, founder of the Ōshu Fujiwara clan, built a flourishing temple there, with more than 40 pagodas and housing in excess of 300 monks. In addition to being designated a special historic site by Japan, it was registered in 2011 as a World Heritage Site. It is a treasure trove of Heian-period Buddhist art and houses over 3000 national treasures and important cultural properties, such as the Issaikyo Sutra written in gold and silver on dark blue paper, and the Keman (pendent ornament for Buddhist-sanctuary) in gilt bronze.

โมสึจิ

จากฮิระอิซุมิเรสเฮ้าส์ โดยรถยนต์ ใช้เวลา 7 นาที
〔แผนที่〕
Continuing in the spirit of Kiyohira, the founder of the Ōshu Fujiwara clan who built Chusonji Temple, the second- and third-generation successors Motohira and Hidehira built Motsuji Temple. The Pure Land garden, with Ōizumigaike Pond at its center, as well as a Heian-style temple hall have been reconstructed, and the temple has been designated both a special historic site and a special place of scenic beauty, as well as being registered as a World Heritage site.

ทัคโคคุโนะ อิวายะ บิชามอนโด

จากฮิระอิซุมิเรสเฮ้าส์ โดยรถยนต์ ใช้เวลา 11 นาที
〔แผนที่〕
This site is a cave where the deity Bishamonten is enshrined, in commemoration of Sakanoue Tamuramaro’s conquest of the Emishi people. The entire site is designated a historic site, and the Heian-period Joroku Fudomyoo Statue (designated a prefectural cultural property) and the Ganmen Daibutsu (said to be the northernmost carved stone buddha in Japan) must be seen.

เก็นบิเก

จากฮิระอิซุมิเรสเฮ้าส์ โดยรถยนต์ ใช้เวลา 15 นาที
〔แผนที่〕
Genbikei Gorge was carved out by the Iwai River, which flows from Mt. Kurikoma into Ichinoseki City. Designated a national site of natural scenic beauty, the gorge’s dynamic scenery, which spans 2 kilometers, awes all who come visit.

เกบิเก

จากฮิระอิซุมิเรสเฮ้าส์ โดยรถยนต์ ใช้เวลา 39 นาที
〔แผนที่〕
The Geibikei Gorge, which is counted among Japan’s 100 most scenic locations, is a 2 kilometer long gorge which the Satetsu River carved out into the local limestone. The boat rides, for which the Geibikei Gorge is famous, allow visitors to enjoy a beautiful and relaxing time.

คิเซกิโนะอิปปงมาสึ

จากฮิระอิซุมิเรสเฮ้าส์ โดยรถยนต์ ใช้เวลา 1 ชม. 24 นาที
〔แผนที่〕
This tree stands as a symbol of recovery after the Great East Japan Earthquake and Tsunami. It alone remains among a grove of black and red pines completely washed away by the tidal wave.

ฮาชิโนะโคโระอะโตะ

จากฮิระอิซุมิเรสเฮ้าส์ โดยรถยนต์ ใช้เวลา 1 ชม. 50 นาที
〔แผนที่〕
The Hashino Iron Mining and Smelting Site, registered a UNESCO World Heritage Site in 2015 as part of a group of industrial heritage sites, is the remains of Japan’s oldest western-style blast furnace, built under the leadership of Ōshima Takato, the father of modern iron production in Japan.

มิยาซาวะเกนจิคิเน็นคัง

จากฮิระอิซุมิเรสเฮ้าส์ โดยรถยนต์ใช้เวลา 47 นาที
〔แผนที่〕
Established in 1982, the Miyazawa Kenji Museum was renovated in 2015. Museum visitors can experience Miyazawa’s world of “Ihatov” through informative exhibits, explorations of Miyazawa’s creative process, and presented findings from today’s leading scholarship.

คิตากามิเทนโชจิ

จากฮิระอิซุมิเรสเฮ้าส์ โดยรถยนต์ใช้เวลา 35 นาที
〔แผนที่〕
Kitakamitenshochi is one of the “Three Great Cherry Blossom Sites of Michinoku” and is also designated one of the Japan’s top 100 cherry blossom locations. It boasts 10,000 cherry trees and 100,000 rhododendrons, delighting the eyes of all who come visit.

การเดนิ ทางและแผนที่Access

 • ฮิระอิซุมิเรสเฮ้าส์
 • ถนนหลวงสายโทโฮคุ บริเวณจุดให้บริการของมาเอะซาวะ